PREPRAVA
  POHONNÝCH HMÔT

Stavebné a mechanizačné práce

V rozmedzí rokov 2005 - 2016 sme realizovali nasledovné projekty:


 • Vývoz kalu z odkaliska č. 2 pre firmu TRIO Tatra Ďurkov, cca 43 000 m3
 • Vývoz odkaliska č. 4 + stavebné práce na odkalisku č. 2 a 4 pre firmu U. S. Steel Košice v objeme 65 000 m3
 • Otvorenie odkaliska č. 3, vývoz kalu z odkaliska č. 3, oprava prírodneho potrubia kalu v odkalisku č. 3, zatvorenie odkaliska č. 3 pre firmu U. S . Steel Košice - 43 000 m3
 • Vývoz demetalizovanej trosky z multiservu na haldu pre firmu U. S. Steel Košice
 • Rekonštrukcia prečerpávacieho komplexu 6/8 Čierna nad Tisou
 • Stavba vodojemu v obci Byšta
 • Stavba vodojemu v obci Malý Šariš
 • Stabilizácia hrádze Tepláreň Košice, a.s. (odkalisko popola),
 • Práce na liniových stavbách región Torysa pitná voda – Kendice, Drienovská Nová Ves
 • Servis dopravných služieb pre spoločnosť H+EKO, s.r.o., ekologické stavby Košice
 • Vývoz kontaminovanej zeminy ŽSR
 • Spevnenie plochy a komunikácie, Koloniál Medzev
 • Búranie bytového domu Košice, Luník IX
 • Búranie objektu bývalého cukrovaru, ul. Cukrovarská, Trebišov
 • Vyťaženie sedimentu z Granulačného jazera U. S. Steel Košice cca 10 000 m3
 • Prevoz demetalizovanej trosky z areálu Harsco Metals Slovensko s. r. o, vo firme U. S. Steel Košice, ukončenie prác v roku 2011
 • Ťažba kalu z havarijnej betónovej nádrže a jeho vývoz na Skládku odpadov na nebezpečný odpad vo firme U. S. Steel Košice
 • Otvorenie odkaliska č. 1, vývoz kalu z odkaliska č. 1, oprava prívodového potrubia kalu v odkalisku č. 1, uzavretie odkaliska č. 1 vo firme U. S. Steel Košice, v objeme 45 000 m3
 • Ťažba a vývoz troskopopočekovej zmesi z lagúny č. 1 pre firmu U. S. Steel Košice, 230 000 m3
 • Ťažba, vývoz a uskladnie kalov z čističiek odpadových vôd pre región Východné Slovensko
 • Ťažba a vývoz troskopopočekovej zmesi z lagúny č. 3 pre firmu U. S. Steel Košice
 • Stavebné práce a úpravy terénu v bani Mária Rožňava
 • Vývoz riečnych nánosov – stavba Čuňovo
 • Demolačné práce budov ŽSR
 • Práce na protipovodňovej hrádzi Vojčice
 • Rekultivácia skládky Myslava, objem prác cca 700 000 m3 na 85 000 m2 plochy
 • Práce pre Slovenský vodohospodárenský podnik, š.p.: oprava prístupových ciest na hrádzu s asfaltovaním, výstavba nových ciest, asfaltovanie odstavných plôch,
 • Protipovodňové zábrany v obci Hronec,
 • Doľany-Podhájsky potok, záchytný objekt splavenín a plavenín
 • búracie práce základná škola Popradská ul. Košice
 • IKD Košice: demontáž železničného zvršku nám. Maratónca Mieru – Staničné námestie,
 • IKD Košice: železničný spodok nám. Maratónca Mieru – Staničné námestie
 • Preprava minerálnych olejov pre spoločnosť Petroltrans a.s., objem vyvezených litrov: 10 500 000 litrov mesačne
 • V súčasnej dobe prebiehajú práce na výstavbe poľných a lesných ciest v obci Vislava.


Firma disponuje nasledovným vozovým a strojovým parkom:


 • T815 6x6 – 4 ks
 • T 815 6x6 – JAMAL Euro 3 - 1 ks
 • T 815 8x8 TERNO I Euro 3 – 4 ks
 • Volvo FM420 8x6 S1 – 1ks
 • JCB 330 LC – 1 ks
 • CAT 322 pásové rýpadlo – 1ks
 • CAT 330 pásové rýpadlo – 1ks
 • CAT D6T dozer – 1ks
 • CAT 930 čelný nakladač – 1ks
 • BOMAK valec – 1ks
 • VOLVO FM 420 S1 ťahač+náves nosnosť 30t – 9 ks
 • CISTERNOVÝ NÁVES PHM – 9 ks
 • PRAGA PV3S PD – 1 ks
 • Prepravník ťažkých nákladov – 1 ks