PREPRAVA
  POHONNÝCH HMÔT

Fotogaléria

Preprava pohonných hmôt

Búracie práce IKD Košice

Búracie práce ŽSR

Rekultivácia skládky Myslava

SVP Dedina Mládeže

SVP Donovaly

Ťažba a vývoz popolčeka TEKO Košice

Ťažba kalov USS Košice

Výstavba poľných a lesných ciest Vislava