PREPRAVA
  POHONNÝCH HMÔT

Vitajte na oficiálnej stránke spoločnosti LACOM s.r.o.

First slideNaša spoločnosť sa primárne zaoberá prepravou pohonných hmôt na území celého Slovenska a blízkeho zahraničia. Medzi naše priority patrí najmä flexibilita, včasnosť, spoľahlivosť a kvalita našich služieb. V neposlednom rade našou najvyššou prioritou je bezpečnosť, profesionalita a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Veľký dôraz kladieme na vysokú odbornosť našich zamestnancov a najvyššiu kvalitu vozového parku.O nás

Spoločnosť LACOM s.r.o., pôsobí od svojho vzniku v roku 2014, v oblasti prepravy nebezpečných látok a mechanizačného zabezpečenia.
Prioritnou je preprava pohonných látok, ktorú zabezpečujeme na území celého Slovenska a blízkych regiónoch susedných štátov ako Rakúsko, Maďarsko, Česká republika a Poľsko.

Prepravný poriadok

Spoločnosť LACOM s.r.o., v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. s odkazom na paragraph č.4, vydáva prepravný poriadok, ktorého účelom je popis rozsahu činností pri zabezpečovaní činnosti spoločnosti a stanovenie právomocí a zodpovedností pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi alebo fyzickými osobami zúčastnenými na preprave.

MEchanizačné práce

V oblasti mechanizácie sa špecializujeme na zemné práce, demolačné práce, spevňovanie plôch a mnohých iných prác kde je potrebná ťažká technika ako pásové a kolesové bagre, dózery, valcovacia technika a preprava materiálu.